Prywatne

Ubezpieczenia

po polsku

w niemczech

 

Partner ERGO Group AG

OC w życiu prywatnym

Do czego może przydać się polisa OC w życiu prywatnym?

 

Jest to ubezpieczenie, które działa w momencie gdy wyrządzimy nieumyślnie szkodę w mieniu lub na zdrowiu osoby trzeciej. Najczęściej spotykane roszczenia to szkody z tytułu zalania mieszkań przez sąsiadów. Jednak wachlarz sytuacji w których może zadziałać OC w życiu prywatnym jest znacznie szerszy i zawiera:

 

 • zalanie sąsiadów lub inne szkody, które możemy wyrządzić sąsiadom my i nasze dzieci
 • pogryzienie osoby trzeciej przez naszego psa (dodatkowa polisa)
 • wypadek na rowerze, gdy wpadniemy na kogoś lub uszkodzimy czyjeś mienie
 • wypadek na nartach i uszkodzenie czyjegoś mienia lub uszczerbek na zdrowiu poszkodowanej przez nas osoby
 • podczas wakacji wyrządzimy szkodę w hotelu
 • i wiele innych.....

 

Jak widać katalog szkód może być długi, a życie pisze jeszcze inne scenariusze. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Ochrona prawna

Przedmiot ubezpieczenia to koszty ochrony prawnej poniesione w celu ochrony swoich praw w zakresie przewidzianym przepisami niemickiego prawa, w postępowaniach przed niemieckimii sądami, prowadzonych z udziałem ubezpieczonego w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego lub obwinionego, a w szczególności:

 

 • koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej
 • koszty opinii biegłych i/lub rzeczoznawców
 • koszty dokumentacji dowodowej
 • opłaty sądowe, skarbowe lub administracyjne służące ochronie praw ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem

NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia wypłatę środków i pomoc finansową w razie uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała oraz śmierci.

 

Elastyczna forma ubezpieczenia NNW w Ergo pomoże chronić Ciebie i Twoich bliskich oferując:

 • Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia i wariantu wypłaty odszkodowania
 • Korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej przez całą dobę na całym świecie
 • Rozszerzenie zakresu o następstwa zawałów serca i udarów mózgu
 • Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o następstwa wypadków związanych z wyczynowym uprawianiem sportu

 

Dodatkowe rozszerzenia zakresu o: zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy/nauki, jednorazowe świadczenie z tytułu

trwałej utraty zdolności do pracy, dzienne świadczenie szpitalne, zwrot kosztów rehabilitacji.

 

Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu są realizowane w ramach wybranego podczas zawierania ubezpieczenia wariantu wypłaty świadczeń:

 

 • System świadczeń proporcjonalnych - wyplata proporcjonalnie do uszczerbku na zdrowiu (1% sumy ubezpieczenia, za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu)
 • System świadczeń progresywnych - im wyższy uszczerbek na zdrowiu tym więcej procent wypłacane jest za każdy procent uszczerbku.

 

Mieszkanie i Dom

Ubezpieczamy kompleksowo mieszkania i domy.

 • Ubezpieczenie od ognia, zalania, powodzi i innych zdarzeń losowych w bardzo szerokim zakresie
 • Ubezpieczenie tzw. murów do kredytu hipotecznego
 • Możliwość ubezpieczenia elementów przydomowego ogrodu wraz z drobną architekturą i roślinami
 • Ubezpieczenie od kradzieży
 • Ubezpieczenie szyb
 • Ubezpieczenie mienia podręcznego od rabunku

Zdrowotne

 • zeby
 • pobyt w szpitalu
 • rehabilitacje
 • opiekuńcze
 • podróżne

 

Na życie

 • świadczenie na skutek śmierci
 • trwała niezdolność do pracy

Kontakt

Aschaffenburger Str. 27

D-63500 Seligenstadt

Tel: +49 06182 897376

Tel. +49 151 64502372

© Copyright 2015. All Rights Reserved.